Aanmelden

U kunt u hier aanmelden voor deelname aan de CO₂-Prestatieladder.

Neem contact met ons op indien u moeite heeft met dit formulier in te vullen.

Organisatiegegevens

KvK- of ondernemingsnummer

Postadres:

Contactgegevens

Gegevens crediteurenadministratie
Uw factuur wordt op basis van deze gegevens opgemaakt.

Holding
Factuuradres:

U verklaart hierbij waarheidsgetrouwe, accurate, actuele en volledige gegevens te verstrekken (en deze gegevens bij te werken om ze waarheidsgetrouw, accuraat, actueel en volledig te houden, zolang u gecertificeerd bent voor de CO2-Prestatieladder).

Bovenstaande informatie is naar waarheid ingevuld. Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen zal deze informatie periodiek controleren. Mocht de SKAO onjuistheden aantreffen behoudt Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO) zich het recht om passende maatregelen te nemen.

Bij een betalingsachterstand heeft de SKAO het recht de organisatiepagina van de SKAO-website te verwijderen. Dat heeft tot gevolg dat een positieve jaarlijkse ladderbeoordeling niet haalbaar is doordat de organisatie niet voldoet aan de verplichte internetpublicatie. De SKAO zal de betreffende LadderCI hierover informeren.

Feedback